EGZAMINY CAMBRIDGE ENGLISH


ZAPRASZAMY NA KURS PRZYGOTOWUĄCY DO:

● Egzaminu Preliminary English Test PET na poziomie B1
● Egzaminu First Certificate in English FCE na poziomie B2
● Egzaminu Certificate in Advanced English CAE na poziomie C1
● Egzaminu Certificate of Proficiency in English CPE na poziomie C2


KURS OBEJMUJE:

● przygotowanie do części pisemnej i ustnej egzaminu
● autentyczne materiały egzaminacyjne
● pracę z najaktualniejszymi podręcznikami odpowiadającymi wymaganiom egzaminacyjnym/dostosowanymi do wymagań egzaminacyjnych
● materiały dodatkowe – powtórki oraz ćwiczenia
egzamin próbny – pisemny i ustny


W TRAKCIE KURSU:

● powtórzysz oraz utrwalisz cały materiał wymagany na wybranym egzaminie
● nauczysz się płynnej wypowiedzi ustnej oraz wzmocnisz umiejętności komunikacyjne
● poznasz najlepsze sposoby i „triki” na rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych
● nabędziesz umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem
● poszerzysz zasób słownictwa i struktur gramatycznych
● nabędziesz łatwości w pisaniu


ORGANIZACJA KURSU:

● zajęcia – indywidualne bądź w małej grupie 2-4 osoby
● spotkania, w zależności od terminu planowanego egzaminu i poziomu wyjściowego ucznia:
– 1 raz tygodniowo po 90 minut
– 2 razy tygodniowo po 90 minut


CENA:

Przygotowanie do egzaminów:
Preliminary English Test PET / First Certificate in English FCE / Certificate in Advanced English CAE
● zajęcia grupowe 60 zł/ 90minut
● zajęcia indywidualne 105 zł/ 90 minut

Certificate of Proficiency in English CPE
● zajęcia grupowe 70 zł / 90 minut
● zajęcia indywidualne 120 zł/ 90 minut