ZAPRASZAMY NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY  DO:

● Matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym B1
● Matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym B2

 

KURS DOSTOSOWANY JEST DO ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH NA MATURZE 2017


KURS SKIEROWANY JEST DO:

● maturzystów (matura 2017) zainteresowanych zdawaniem egzaminu dojrzałości z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
● uczniów drugiej klasy liceum, zdających maturę w roku 2018.
● maturzystów (matura 2016 oraz wcześniejszych lat), którzy planują poprawić wyniki egzaminu.
● osoby ze zdaną tzw. starą maturą, którzy chcą kandydować na studia według zasad zgodnych z nową maturą.


KURS MATURALNY OBEJMUJE:

● przygotowanie do egzaminu pisemnego oraz ustnego.
● autentyczne materiały egzaminacyjne.
● dodatkowe materiały - ćwiczenia, powtórki.
● dwa próbne egzaminy maturalne składające się z części pisemnej i ustnej. Pierwszy egzamin przeprowadzany jest w połowie trwania kursu, natomiast kolejny pod koniec.
● zajęcia w małych 2-4 osobowych grupach, dzięki czemu lektor poświęci Ci całą uwagę.


W TRAKCIE KURSU:

● powtórzysz cały materiał wymagany na egzaminie maturalnym.
● nabędziesz umiejętności czytania oraz słuchania ze zrozumieniem.
● poszerzysz zasób słownictwa oraz struktur gramatycznych.
● nabędziesz łatwości w pisaniu.
● udoskonalisz wypowiedź ustną i zyskasz płynność wypowiedzi.
● zapoznasz się z typem ćwiczeń maturalnych.

Program kursu rozpisany jest w sylabusie, który każdy uczeń otrzymuje na pierwszych zajęciach.


PODCZAS KURSU BĘDZIESZ MASZ MOŻLIWOŚĆ:

● dodatkowych konsultacji z lektorem.
● prowadzenia dyskusji na wybrane tematy.
● omówienia prac domowych i związanych z nimi niejasności/trudności.
● rozwiązania blisko 20 przykładowych testów maturalnych.


NA ZAJĘCIACH:

● uczymy się systemem bloków tematycznych: na każde zajęcia przypada blok tematyczny, według którego poznajemy nowe słownictwo, struktury gramatyczno-leksykalne i ćwiczymy umiejętności pisania oraz słuchania ze zrozumieniem.
● przed rozpoczęciem nowego tematu robimy powtórkę słownictwa i zagadnień z poprzednich zajęć.
● przeprowadzamy testy pod koniec każdego bloku tematycznego.
● odpowiadamy na Twoje pytania i tłumaczymy wątpliwości.
● monitorujemy twoje indywidualne postępy i podpowiadamy nad czym należy jeszcze popracować.


ORGANIZACJA KURSU:

● spotkania 2 w tygodniu po 90 minut
● zajęcia w małych grupach od 2 do 4 osób


CENA:

● 50 zł / 90 min
● miesięcznie: 400 zł

W trakcie trwania kursu masz prawo do dwukrotnej, nieuzasadnionej nieobecności bez konsekwencji finansowych.