Jakie są poziomy języka angielskiego?

jakie są poziomy języka angielskiegoKontynuując naukę języka obcego systematycznie przechodzimy na coraz wyższy poziom zaawansowania językowego. W ujęciu najbardziej ogólnym rozróżnia się poziom początkujący lub podstawowy, średnio-zaawansowany i zaawansowany. Zgodnie z CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) skala poziomu biegłości językowej jest znacznie bardziej rozbudowana. Jak prezentuje się dla języka angielskiego?

Poziom biegłości językowej CEFR dla języka angielskiego

Zgodnie z CEFR wyróżniamy 6 poziomów zaawansowania językowego określanych odpowiednio pierwszymi trzema literami alfabetu i cyframi: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Co oznaczają powyższe symbole?

Poziom poczatkujący – A1 i A2

Poziom reprezentowany przez osoby posługujące się językiem angielskim w stopniu podstawowym. Uczniowie na tym poziomie zaawansowania potrafią się komunikować w życiu codziennym posługując się potocznie używanymi zwrotami oraz podstawowym słownictwem.

Poziom średnio-zaawansowany – B1 i B2

Poziom reprezentowany przez osoby posługujące się językiem angielskim w stopniu średniozaawansowanym. Uczniowie reprezentujący poziom średnio zaawansowany potrafią się swobodnie komunikować z rodzimymi użytkownikami danego języka obcego. W praktyce oznacza to znajomość wielu zwrotów oraz relatywnie duży zasób słownictwa, dzięki któremu osoby te są w stanie komunikować abstrakcyjne idee i jednocześnie rozumiejąc komunikaty formułowane przez osoby posługujące się danym językiem na co dzień.

Poziom zaawansowany – C1 i C2

Poziom zaawansowany reprezentują osoby biegle posługujące się językiem angielskim. Przez biegłe porozumiewanie się językiem angielskim CEFR rozumie umiejętność wykonywania złożonych zadań związanych z pracą i studiami. Poziom zaawansowany zakłada przede wszystkim pełną swobodę komunikacji niezależnie od sytuacji – w środowisku zawodowym, szkole i codziennym życiu.

Podobną klasyfikację znajdziemy m.in. w materiałach egzaminacyjnych British Council, przy czym charakterystyka umiejętności językowych dla poszczególnych poziomów zaawansowania będzie tam bardziej rozbudowana.